-Rengöringstabletter för iCombi Pro och iCombi Classic.

Bättre för miljön fosfat- och fosforfritt och reducerar mängden rengöringsmedel med upp till 50 %. Utan att

kompromissa om rengöringseffekt eller hygien.